Can’t Reproduce?

Mark Shuttleworth, multimiljonären (mijardär?) bakom Canonical och Ubuntu har stängt* buggen som startade Ubuntu: When Canonical founder Mark Shuttleworth began shipping Ubuntu nine years ago, he created “Bug #1.” Its title was “Microsoft has a majority market share,” and Shuttleworth said “[t]his is a bug which Ubuntu and other projects are meant to fix. Idag […]

Read More

FSCONS 2012

FSCONS startade som Free Software Conference Nordic Summit, men ganska snabbt bytte Software ut mot Society. Detta syns tydligt i årets teman: Decentralising Society, Embeddded systems, FS Feminism, General Purpose Computing, Legal, Open security, Wikimedia. Samtidigt finns mjukvara givetvis kvar. Konferensen har haft någonstans mellan 200 och 300 besökare vilket även gäller i år. Nytt […]

Read More

Upstart och Tomcat

Ett sätt att starta Tomcat som en tjänst på en Linuxmaskin med Upstart (Ubuntu, Red Hat EL 6, ev Debian och Fedora). Först installation (utan att verifiera med PGP eller MD5): $ sudo -s [sudo] password for your_username: # useradd tomcat –home=/opt/tomcat –shell=/bin/false # cd /opt # curl http://apache.dataphone.se/tomcat/tomcat-7/v7.0.26/bin/apache-tomcat-7.0.26.tar.gz | tar xz # mv apache-tomcat-7.0.27 […]

Read More