3:e Maj – Åter en kväll att minnas!

Nu är det åter dags för en inspirationsafton av stora mått. Javaforum och nForum samkör sina teknikseminarier 3:e maj i Folkets hus vid Järntorget i Göteborg. Denna gång behandlas allt från modularitet på JVM’en och case-studies ur veckligheten till scenario-testning och säkerhetsaspekter på .net-plattformen. Agenda och anmälan hittar ni på respektive site. Som vanligt räcker […]

Read More

En samling med collection

Jämför HashMap<K,ArrayList<V>> things = new HashMap<K,ArrayList<V>>(); private void add(K key, V thing) {   ArrayList<V> thingsForKey = things.get(key);   if (!things.containsKey(key)) {     thingsForKey = new ArrayList<V>();     things.put(key, thingsForKey);   }   thingsForKey.add(thing); } med HashMap<K,ArrayList<V>> things = new HashMap<K,ArrayList<V>>(); private void add_New_Style(K key, V thing) {   if (!things.containsKey(key)) {     things.put(key, new ArrayList<V>());   }   things.get(key).add(thing); } Den första varianten ser […]

Read More

Korsfunktionell syn

Sprang över denna bild som visar på en mogen organisation, eller som jag hörde någon säga vid lunchbordet: – Ja, jag hörde att ni skulle bli agila på riktigt – flytta ihop korsfunktionella team i samma rum osv. När skulle ni “flytta”? –  Det gjorde vi redan i måndags – men var bara lugn: vi […]

Read More