Hur ofta fäller du träd?

Vi, de som de andra ser som “IT”, levererar inte träd. Vi hugger inte med yxor och vi mäts in per kubikmeter trädmassa vi fäller och levererar per dag. Men vi levererar – för många är verkligheten att det är vårt existensberättigande. För de flesta av oss är vårt mål att fylla ett behov, att […]

Read More

Agila Sverige 2013

Sitter på tåget på väg hem från Agila Sverige 2013. Det har varit två underbara och uttröttande dagar, med mängder med trevligt, kompetent folk, bra blixttal och öppna, givande diskussioner och dialoger. Egna insatsen Fredrik Wendt: Coding Dojos för företag Jag var först ut, hade inte presentatörsanteckningarna framför mig vilket var tvärtemot vad jag fick […]

Read More

Avoid lines longer than 80 characters

En del av Oracles kodkonvention är idag, 2013, denna: Avoid lines longer than 80 characters, since they’re not handled well by many terminals and tools. Jag är mycket kritisk till denna begränsning. Jag möter väldigt få skärmar som inte kan visa åtminstone 120 tecken per rad. I min mening ligger logiken på höjden och därför […]

Read More

Återkoppling från en Coding Dojo

Det är otroligt kul och inspirerande att se Coding Dojos tas emot så väl ute bland de företag jag besöker. Att det är väl mottaget bland utvecklare är uppenbart och kan bl a förklaras med “Code wins arguments”. I “gamla” inkörda team där diskussioner gått i stå och nötts länge kan helt plötsligt helt ny […]

Read More