Komma åt utvecklingserver från virtuella maskiner

Microsofts utvecklingsservrar är konfigurerade att endast tillåta lokala requests, detta kan ställa till det när man exempelvis vill testa äldre versioner av IE från en virtuell maskin. En enkel väg runt denna begränsning är att använda fiddler. Man kan också använda tunnlar eller andra proxys, men fördelen med fiddler är att de flesta utvecklare redan har det installerat. […]

Read More