Bra junit- & Mockito-favoriter och templates för eclipse

Favoriter junit.framework.Assert.* org.mockito.Mockito.* Templates tt (skriv tt ctrl+space där du vill ha en testmetod): @${testType:newType(org.junit.Test)} public void ${testName}() throws Exception { ${staticImport:importStatic('org.junit.Assert.*', 'org.mockito.Matchers.*', 'org.mockito.Mockito.*')}${import:import('org.junit.Test', 'org.junit.Before', 'org.mockito.Mock')}${cursor} } mo (skriv mo ctrl+space på raden innan klassdeklarationen för att få stöd för automocking): ${staticImport:importStatic('org.junit.Assert.*')} import static org.mockito.Matchers.*; import static org.mockito.Mockito.*; ${:import(org.junit.Before, org.junit.Test, org.mockito.Mock, org.mockito.runners.MockitoJUnitRunner, org.junit.runner.RunWith)} @RunWith(MockitoJUnitRunner.class) Tack […]

Read More