Vår kultur på Squeed

En stark kultur har alltid varit en del av Squeed. Ett företags kultur är alltid resultatet av alla medarbetares värderingar! Man köper inte en kultur, man är sin kultur.

Varför är vår kultur viktig?

Vår kultur är det vi säger,
det vi gör och så vi uppfattas

 

Ett företags kultur är ofta outtalad och sitter i väggarna, den bara finns och är svår att beskriva. Så var det för oss också, men vi bestämde oss våren 2014 att börja definiera och skriva ner våra värderingar och våran kultur. Resultatet är vår kulturguide. Kulturguiden hjälper oss att ta beslut, både vardagsbeslut till stora investeringsbeslut. Det är vårt rättesnöre.

 

Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed
 

 

Read More