Emulating services using HoverFly

What is HoverFly? HoverFly is a service virtualization tool that can emulate other services by recording requests and responses and then playing them back. It’s set as a proxy between your system and the services you want to emulate. That way you can for instance test your system without using real dependencies, which increases the […]

Read More

Devoxx UK

Devoxx UK sparkade igång för femte gången, en konferens som blir större och större för varje år. I år med en lineup bestående av 1200+ besökare, 80+ sessions inom lika spår och 12 hands-on-labs. Konferensen inleds med 3 sub-keynotes inom olika spår, med en skön blandning av vad vi lyckats med inom Quantum computing, hur […]

Read More