Trying out Meteor + Ionic

With meteors newly introduced official support for angular released this September, we are now able to integrate many of the third party libraries introduced with angular in our meteor application. This also introduces the possibility to use angular based frameworks in our meteor applications, Ionic being one of them!

For those not familiar with Ionic, it is a powerful HTML5 framework that let’s you build neatly wrapped mobile applications using core web technologies with great ease. In some sense we no longer need to rely on our mad css-skills in order to build nice and neat mobile applications in Meteor. Ionic will fix (all) that boilerplate for us!

So in order to start using all this new and exciting functionality, let’s start of by creating a new meteor-angular application. For reference, the documentation for the angular-meteor project can be found here.

The application itself will in the end aim to provide us with a list of all the consultants working at Squeed!

[…]

Read More

Vår kultur på Squeed

En stark kultur har alltid varit en del av Squeed. Ett företags kultur är alltid resultatet av alla medarbetares värderingar! Man köper inte en kultur, man är sin kultur.

Varför är vår kultur viktig?

Vår kultur är det vi säger,
det vi gör och så vi uppfattas

 

Ett företags kultur är ofta outtalad och sitter i väggarna, den bara finns och är svår att beskriva. Så var det för oss också, men vi bestämde oss våren 2014 att börja definiera och skriva ner våra värderingar och våran kultur. Resultatet är vår kulturguide. Kulturguiden hjälper oss att ta beslut, både vardagsbeslut till stora investeringsbeslut. Det är vårt rättesnöre.

 

Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed
 

 

Read More