Hur ofta fäller du träd?

Vi, de som de andra ser som “IT”, levererar inte träd. Vi hugger inte med yxor och vi mäts in per kubikmeter trädmassa vi fäller och levererar per dag. Men vi levererar – för många är verkligheten att det är vårt existensberättigande. För de flesta av oss är vårt mål att fylla ett behov, att […]

Read More