The testing of the snark

I found this poem here. Read and enjoy!   The testing of the snark When Jenkins screams “You broke the build”, improve the current ugly state. Check the commits in the build: does one belong to you? If the answer’s “yes” There’s no need to guess: We expect a bugfix from you. No patch is […]

Read More

Tech Talk: Redis

Redis är en avancerad key-value store som kan hålla strängar, hashar, listor och set. Pierre Ingmansson kommer berätta lite om hur Redis fungerar, hur man kan använda den och avsluta med demo och lite kod för att visa exempel på hur man interagerar med en Redis-server. Detta tech talk (som är en lättare och kortare […]

Read More