Information Radiators – Team Performance

Jag såg en skön bild som fick mig att tänka på agila värden. “This team has delivered as planned, on time, for the past 24 weeks without slipping dates, and with zero overtime.” “This team has a current roll of 1023 consecutive fully successful software builds and automated test runs.” Transparens, överblickbarhet – att skylta […]

Read More

use body, not head

Har precis spenderat onödigt mycket tid på att hotfixa & -hacka ett problem som inte funnits om man bara följt best practice sedan 2007 (om det hunnit hamna på dött träd – dvs i en bok – bör det vara allmänt känt senast då). Problemet <script> i <head> som gjorde window.onresize = someFunction IE startas […]

Read More