En samling med collection

Jämför HashMap<K,ArrayList<V>> things = new HashMap<K,ArrayList<V>>(); private void add(K key, V thing) {   ArrayList<V> thingsForKey = things.get(key);   if (!things.containsKey(key)) {     thingsForKey = new ArrayList<V>();     things.put(key, thingsForKey);   }   thingsForKey.add(thing); } med HashMap<K,ArrayList<V>> things = new HashMap<K,ArrayList<V>>(); private void add_New_Style(K key, V thing) {   if (!things.containsKey(key)) {     things.put(key, new ArrayList<V>());   }   things.get(key).add(thing); } Den första varianten ser […]

Read More

Software Passion

I början av denna vecka hölls den av DFind Redpatch och oss på Squeed ordnade konferensen Software Passion Summit. Det var premiär för den nu i år och platsen var det fina nyrenoverade Hotel Post mitt i centrala Göteborg. Jag valde tisdagen som konferensdag eftersom den hade flest lockande agaila föredrag. Keynoten på tisdagen med Gojko […]

Read More

Upstart och Tomcat

Ett sätt att starta Tomcat som en tjänst på en Linuxmaskin med Upstart (Ubuntu, Red Hat EL 6, ev Debian och Fedora). Först installation (utan att verifiera med PGP eller MD5): $ sudo -s [sudo] password for your_username: # useradd tomcat –home=/opt/tomcat –shell=/bin/false # cd /opt # curl http://apache.dataphone.se/tomcat/tomcat-7/v7.0.26/bin/apache-tomcat-7.0.26.tar.gz | tar xz # mv apache-tomcat-7.0.27 […]

Read More